Dowiedz się więcej

Umowy kredytowe

Brak określenia wysokości świadczenia zarówno kredytodawcy jak i kredytobiorców przesądza o sprzeczności treści umowy z art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 69 prawa bankowego. Ostatni z wymienionych

Kliknij tutaj