Dowiedz się więcej

USŁUGI

Kancelaria zapewnia kompleksowe porady i usługi prawne w następujących dziedzinach:

 • sprawy cywilne (sprawy dotyczące regulacji nieruchomości, sprawy sprawy spadkowe, sprawy odszkodowawcze, sprawy o zadośćuczynienie, sprawy o zapłatę)
 • sprawy rodzinne(w tym sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty)
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych ( sprawy dotyczące świadczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych oraz pozostałych świadczeń)
 • sprawy z zakresu prawa bankowego (sprawy przeciwko bankom dotyczące kredytów frankowych, sprawy przeciwko instytucjom udzielającym pożyczek)
 • sprawy z zakresu prawa gospodarczego (sprawy z zakresu funkcjonowania spółek osobowych i spółek kapitałowych)
 • sprawy z zakresu prawa transportowego
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu prawa karnego (obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z oskarżenia publicznego i prywatnego )
 • sprawy egzekucyjne (kompleksowy nadzór nad przebiegiem czynności egzekucyjnych, pozwy przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komorników)